Breco heeft naast een tweetal conventionele freesbanken ook een conventionele draaibank. Deze machines worden zowel intern gebruikt voor het vervaardigen van (hulp)gereedschappen als voor het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen voor de klant.